Tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi: 11 joulukuuta 2019

Enfuce Financial Services Oy tytäryhtiöineen (yhdessä “Enfuce”, “me”, ”meidän”) ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. 

Enfuce tarjoaa valikoiman pilvipalveluun perustuvia maksunkäsittely- ja pankkipalveluita muille yrityksille. Olet ehkä vieraillut verkkosivustollamme tai käyttänyt palveluitamme yhdestä tai useammasta seuraavista tarkoituksista: 

Pidämme kutakin mainituista syistä vierailla sivustollamme ja käyttää palveluitamme tiettynä ”rekisteröityjen ryhmänä”, jonka tunnistaminen auttaa meitä suunnittelemaan ja suojaamaan tietosuojaoikeuksiasi, sekä informoimaan sinua niistä. 

Tämä Tietosuojakäytäntö sisältää seuraavat osiot:

 1. Mitä tietoja Enfuce kerää?
 2. Mihin tarkoituksiin tietojani kerätään?
 3. Kuinka tietojani suojataan?
 4. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
 5. Kuka käsittelee tietojani?
 6. Mitä ovat evästeet ja käytetäänkö niitä Enfucen verkkosivustolla?
 7. Kuinka voin vaikuttaa tietosuojaani? Mitkä ovat oikeuteni?
 8. Voiko tämä Tietosuojakäytäntö muuttua?
 9. Kuinka voin ottaa yhteyttä Enfuceen?

1. Mitä tietoja Enfuce kerää?

Keräämme tietoa neljällä tavalla ja kerättävien tietojen laajuus riippuu rekisteröityjen ryhmästäsi: 

Enfuce ei tarjoa verkkosivustoaan tai palveluitaan alle 18-vuotiaille ja pyydämme, että alaikäiset eivät toimittaisi tietojaan palveluidemme kautta. 

2. Mihin tarkoituksiin tietojani kerätään

Toimiessamme rekisterinpitäjänä, nojaudumme alla mainittuihin oikeudellisiin perusteisiin varmistaaksemme, että tietojesi käyttäminen on soveltuvien lakien mukaista. Pääsääntöisesti keräämme tietojasi tarjotaksemme palveluitamme ja hallitaksemme verkkosivustoamme. Tarkoitukset joihin keräämme tietoja ovat: 

Emme käytä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin. Jos käytämme, toimitamme sinulle nimenomaisen ilmoituksen tiedonkeruun hetkellä ja hankimme erillisen suostumuksesi tietojesi hyödyntämiseksi muuhun tarkoitukseen, milloin soveltuva laki sitä vaatii. 

3. Kuinka tietojani suojattan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvatoimenpiteitä suojataksemme tietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttamiselta sekä tuhoamiselta. Vain rajoitetulla määrällä henkilöstöämme on pääsy sinun tietoihisi, ja vain silloin, jos nämä todella tarvitsevat pääsyn tietoihin työnsä suorittamiseksi. 

Edellä todetusta huolimatta, mitään tiedonsiirto- tai tallennusjärjestelmää ei kuitenkaan voida taata 100-prosenttisesti. Jos sinulla on syytä uskoa, että tiedonvaihtosi kanssamme ei ole enää turvallista, ota meihin yhteyttä välittömästi. 

4. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista. 

Edellä lausutusta huolimatta voimme kuitenkin jatkaa tietojesi säilyttämistä myös sen jälkeen, kun suhteesi meihin on päättynyt, siinä määrin kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista lakien ja säännösten mukaisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai liiketoimintaamme liittyvien oikeutettujen etujemme turvaamiseksi. Tällaisissa tapauksissa voimme säilyttää tietojasi esimerkiksi jopa kuuden (6) vuoden ajan. Tällaisissa tapauksissa toimimme aina soveltuvien lakien asettamien vanhentumisaikojen ja tietojen säilyttämisvelvoitteiden mukaisesti, jotka saattavat myös antaa mahdollisuuden anonymisoida tietosi siten, että niistä ei ole enää mahdollista tunnistaa sinua.

5. Kuka käsittelee tietojani?

Emme myy emmekä vuokraa tietojasi markkinoijille tai asiaankuulumattomille kolmansille. Käsittelemme tietojasi itse ja jaamme tietojasi luotettavien yhteisöjen kanssa alla listatuilla tavoin:

Säilytämme tietoja EU:ssa tai Euroopan talousalueella (ETA). Jos jotain tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että tietoja siirretään vain sellaiseen valtioon, jossa Euroopan komissio on todennut olevan riittävän yksityisyyden suojan tason, tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai noudattamalla muuta laillista siirtoperustetta. Sellaisten kolmansien, jotka käsittelevät tietoja puolestamme, täytyy käsitellä henkilötietoja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. 

6. Mitä ovat evästeet ja käytetääkö niitä Enfuce verkkosivustolla?

Saatamme käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita tunnistaaksemme sinut, kun vierailet verkkosivustollamme. Mikäli haluat lisätietoja, pyydämme tutustumaan Evästekäytäntöömme.

7. Kuinka voin vaikuttaa tietosuojaani? Mitkä ovat oikeuteni?

Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle valinnanvapautta ja valtaa tietoihisi. Tässä osiossa luettelemme erilaisia tapoja vaikuttaa tiedonkeruuseen ja tietojen käsittelyyn. 

Sinun oikeutesi 

Sinulla saattaa olla seuraavia oikeuksia sinua koskeviin, hallinnoimiimme tietoihin:

 1. Oikeus varmistaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja jos käsittelemme, oikeus pyytää kopio näistä tiedoista. 
 2. Oikeus oikaista ja päivittää epätarkat, vajavaiset tai vanhentuneet tietosi.  
 3. Oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi tietyissä tilanteissa. 
 4. Oikeus saada meidät rajoittamaan tietojesi käsittelyä. 
 5. Oikeus pyytää, että toimitamme tietosi toiselle yritykselle, milloin se on teknisesti mahdollista. 
 6. Sinulla voi olla myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa tietosi käsittelyä, jos olet aikaisemmin antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn tai käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. 

Ota meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi. Toimimme pyyntösi mukaisesti siinä laajuudessa, kuin sovellettava laki edellyttää. Saatamme varmistaa henkilöllisyytesi ennen vastaamista pyyntöösi.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn rikkovan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sinulla on asuin- tai työpaikka, taikka jossa väitetty loukkaus tapahtui. 

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjät voivat estää evästeiden käytön olla hyväksymättä tietyt evästeet tai muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estämisellä voi olla vaikutus palveluidemme toimintaan. Pyydämme tutustumaan Evästekäytäntöömme lisätietojen saamiseksi.

8. Voiko tämän Tietosuojäkäytäntö muuttua?

Palvelumme ja soveltuvat lait kehittyvät jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä, ilmoittaen käytännön päivityksistä sinulle. Tämän Tietosuojakäytännön päiväys on nähtävissä sivun yläreunassa, ja aiemmat versiot voi löytää seuraamalla alla olevaa linkkiä. Suosittelemme, että käyttäjät lukevat Tietosuojakäytäntömme säännöllisesti seuratakseen muutoksia. 

9. Kuinka voin ottaa teihin yhteyttä?

Voit lähettää kaikki tähän tietosuojakäytäntöön liittyvät kysymyksesi ja huolesi sähköpostilla osoitteeseen privacy@enfuce.com tai postitse osoitteeseen Enfuce Financial Services Oy, Legal-yksikkö, Metsänneidonkuja 12, 02130, Espoo, Suomi. 

Versio ja muutoshistoria

Version päiväysArkistoitu linkki
13.6.2018https://enfuce.com/privacy-notice-version-1/
11.12.2019https://enfuce.com/privacy-policy/